Сумын Засаг дарга

Баяннуур сумын Засаг дарга

И.Дөрветхан

Боловсрол

1968 –онд Цагаан арал бага сургуулийн 1-р ангид орж, 1971-1975 онд Баян –Өлгий аймгийн Бугат сумын дунд сургуулийн 8-р ангийн анхны төгсөгчдийн нэг болж төгсжээ.

1975-1977 – онд Баян –Өлгий аймгийн 1-р 10 жилийн сургууль

1983-1984 – ХААИС-ийн бэлтгэл анид орж , 1984-1989 онд ХААДС-ийн малын их эмч мэргэжилээр төгссөн.

Ажлын туршлага

1977-1978 онд Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын САА-д барилгачин,

1978 онд цэрэгт татагдан БНМАУ-ын Засгийн газрын хүндэт харуулын тусгай ротод 3-жил цэргийн алба хаав.

1981-1983 он хүртэл Баян –Өлгий аймгийн Баяннуур САА-д барилгачинаар ажиллав.

1989 онд Дундговь аймгийн төвд малын их эмчээр 4 сар ажиллаж, 1989-1990 он хүртэл Баян –Өлгий аймгийн Баяннуур сумын Ахуй үйлчилгээнд захиалагчаар ажиллав.

1990 онд тус сумын САА-н 2-р багийн малын их эмч , 1991-1997 он хүртэл тус сумын мал эмнэлгийн тасагт ОАЦК-ын эрхлэгч, их эмч,

1998-2006 он хүртэл 2-р баг харицсан малын их эмчээр ажиллаж байв.

2006-2007 онд Баяннуур сумын МЭХХАААЦУ байцаагч их эмч,

1996-2008 он хүртэл сумын ИТХ-ын төлөөлөгч,

1996-2008 он хүртэл Баяннуур сумын МҮАН-ын дарга,

2007-2009 хооронд Баяннуур сумын “Уулын бор” ямааны селекцийн төвийн дарга,

2009-2010 он хүртэл малын их эмчээр хувийн баг хариуцан ажиллав.

2011 оноос 2021 он  хүртэл Щвейцарийн хөгжлийн агентлагийн Ногоон –алт төслийн –хүрээнд Баяннуур сумын “Нурболсын ТББ” –ын “БАХ” –ын тэргүүнээр ажиллаж байв.

2021 оноос одоо хүртэл Баяннуур сумын Засаг даргаар ажиллаж байна.