Танилцуулга

Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сум нь 1938 онд байгуулагдсан.

Өргөдөл гаргах

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хурдан шуурхай хүлээн авах хэсэг

Төрийн үйлчилгээ

Хөдөлмөр, нийгмийн халамж, эрүүл мэнд, газрын харилцаа

Шилэн данс

Сумын төсөв, гүйцэтгэлийн мэдээлэл
Баяннуур сум

Баяннуур сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС